Hoe werken we

1Vooraleer je instemt met het nalezen van je eindwerk

Vul je gegevens in via Get a Free Quote of stuur een e-mail naar hello@up-word.eu
- we bevestigen je e-mail binnen 6 uur en bezorgen je een prijsopmaak binnen 24 uur.
- we zoeken naar een oplossing die het best beantwoordt aan jouw wensen.
- als je beslist je eindwerk te laten nakijken en akkoord gaat met de prijs, bevestig je via e-mail.

- na bevestiging van de bestelling, zenden we je een betaalnota.
- voor eindwerken of papers van minder dan 2000 woorden dien je de totale som vooraf te betalen.
- voor eindwerken met meer dan 2000 woorden dient een voorschot van 60% van het gevraagde bedrag vooraf betaald en de resterende som vooraleer het eindwerk volledig is nagekeken. Je stuurt een e-mail met het overgeschreven bedrag.

2 Betaling

- na de betaling van het volledige bedrag voor de dienstverlening.
- met de verbeteringen aangegeven in Word onder ‘wijzigingen markeren’.
- je kan nadien steeds bij ons terecht als er nog vragen of twijfels zijn.

3 Het verbeterd eindwerk wordt je terugbezorgd via e-mail

GRATIS PRIJSOPMAAK

Bezorg ons jouw (eind)werk

Disclaimer