Diensten

Basisaanbod

Ons basisaanbod omvat het proeflezen en verbeteren van

tikfouten

spelfouten

taalfouten

werkwoorden

Uitgebreid aanbod

Ons uitgebreid aanbod omvat ook het nakijken en verbeteren van

zinsbouw

woordenschat (Nederlands taalgebruik)

academische schrijfstijl

consistentie van de tekst (gebruik van tijden,volgorde)

GRATIS PRIJSOPMAAK

Bezorg ons jouw (eind)werk

Disclaimer